Skip to content

Ολοκλήρωση Προγράμματος Εκπαίδευσης Εθελοντών Υποστήριξης Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Posted in Μη κατηγοριοποιημένο

Το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Ιούλιος 2019 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών υποστήριξης φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών». Η δράση σχεδιάσθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών σε άμεση συνεργασία με τις εκπαιδεύτριες του προγράμματος Δρ. Θ. Μαυρόγιαννη, κα. Χρ. Μάλφα, Δρ. Ειρ. Ανδρικοπούλου, κα. Τ. Τσιντώνη, και Δρ. Α. Πολεμικού.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 63 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού).

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει μια πρώτη ομάδα εθελοντών, η οποία να είναι σε θέση να υποστηρίξει κοινωνικά και ακαδημαϊκά φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Η υποστήριξη αυτή θα συμβάλει  στην ομαλή κοινωνική ένταξη των φοιτητών ΕΚΟ στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ομαλή εξέλιξη των σπουδών τους. Η πρώτη αυτή ομάδα εθελοντών θα δράσει και πολλαπλασιαστικά αυξάνοντας των αριθμό των μελών της και διασπείροντας την έννοια της εθελοντικής στήριξης των φοιτητών ΕΚΟ στις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας.

Για την εκπλήρωση του βασικού στόχου, η επιμόρφωση κινήθηκε πάνω σε δύο βασικούς άξονες: (α) Την κοινωνική μέριμνα για φοιτητές ΕΚΟ και (β) Τη συμβουλευτική ψυχολογία. Στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας αναπτύχθηκαν θέματα όπως οι κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας, η κατηγοριοποίηση και η κοινωνική ένταξη των φοιτητών ΕΚΟ, οι κανόνες συμπεριφοράς και οι τρόποι προσέγγισης διαφορετικών κατηγοριών ΕΚΟ καθώς και οι βασικές αρχές επικοινωνίας και εκτίμησης προβλημάτων. Στα πλαίσια της συμβουλευτικής ψυχολογίας αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν τη ψυχολογία στην εκπαίδευση, την αυτοβελτίωση, την αυτοπεποίθηση, τη διεκδικητική συμπεριφορά, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε μέσω 36 τρίωρων δια ζώσης συναντήσεων των εκπαιδευόμενων με τις εκπαιδεύτριες του προγράμματος και πλήθος δραστηριοτήτων ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι δια ζώσης συναντήσεις περιλάμβαναν θεωρία, συζήτηση, βιωματικές δράσεις, παρουσιάσεις ατομικών και ομαδικών εργασιών. Η ασύγχρονη εκπαίδευση περιείχε το κατάλληλο υλικό για μελέτη, οπτικοακουστικό υλικό, συζητήσεις σε φόρουμ, ατομικές εργασίες και δοκιμασίες αξιολόγησης εκπαιδευόμενων. Ο συνολικός αρχικός σχεδιασμός των επιμέρους δράσεων και αξιολογήσεων τόσο κατά τη διάρκεια των συναντήσεων όσο και κατά την ασύγχρονη εκπαίδευση είχε ως στόχο την εκπλήρωση των παρακάτω αποτελεσμάτων:

Α. Απόκτηση Βασικών Γνώσεων: Βασικές αρχές και αξίες κοινωνικής εργασίας, βασικές αρχές συμβουλευτικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση, κατανόηση συμπεριφορών και κανόνες δεοντολογίας,  συναισθηματική νοημοσύνη, συναισθηματικά βιώματα, δικαιώματα ΦμεΑ

Β. Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων: Δεξιότητες επικοινωνίας με φοιτητές ΕΚΟ και κατάλληλες υπηρεσίες, βασικές δεξιότητες συμβούλου, προσέγγιση φοιτητών ΕΚΟ με διακριτικότητα και σεβασμό, αναγνώριση ψυχικών διαταραχών

Γ. Απόκτηση Στάσεων:  Σημασία του εθελοντισμού και της κοινωνικής εργασίας, Ενθάρρυνση, Υποστήριξη και Παρότρυνση ψυχολογικής προσέγγισης φοιτητών ΕΚΟ, υποστήριξη των δικαιωμάτων τους, υποστήριξη ΕΚΟ ως στάση & φιλοσοφία ζωής, αντίληψη των δικών τους συναισθηματικών καταστάσεων και διαχείρισή τους

Η επιτυχής ολοκλήρωση των επιμέρους αξιολογήσεων και του συνόλου του προγράμματος από έναν σημαντικό αριθμό εκπαιδευόμενων που δήλωσαν συμμετοχή στη δράση, υποδεικνύει ότι η επιμόρφωση ήταν προσαρμοσμένη στο πολυποίκιλο ακροατήριο και ότι ένα μεγάλο μέρος της απόκτησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων επιτεύχθηκε. Μια πρώτη ομάδα έχει δημιουργηθεί που ανάλογα με τις συνθήκες και τις διαθέσεις μπορεί να δράσει εθελοντικά και πολλαπλασιαστικά εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας στη στήριξη των φοιτητών ΕΚΟ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσους συμμετείχαν στην επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης. Στις εκπαιδεύτριες του προγράμματος για τη βοήθεια τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τον καθορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και για τη μεγάλη διάθεση που επέδειξαν στη μεταφορά γνώσης. Σε όλους όσους δήλωσαν συμμετοχή, παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά στο εκτεταμένο πρόγραμμα δια ζώσης συναντήσεων, εν μέσω και των δικών τους υποχρεώσεων. Την ομάδα ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών που συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης και βοήθησε σημαντικά και σε όλα τα οργανωτικά θέματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να δώσουμε στην κ. Μ. Πετροπούλου, μέλος της ομάδας ΕΚΟ του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια του προγράμματος, από το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση της προόδου, μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Μορφοποίησε και ψηφιοποίησε το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού για την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, υποστήριξε και διαχειρίστηκε εξαιρετικά τη χρήση της πλατφόρμας από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευόμενων.

Τέλος, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που αποκτήσαμε από αυτό το ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα, ευχόμαστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να διοργανώσουμε παρόμοια επιμόρφωση, ανοικτή προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που έχουν τη διάθεση, την ενέργεια και το μεράκι να συνεισφέρουν εθελοντικά στην υποστήριξη των φοιτητών ΕΚΟ.

Εκ μέρους του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ,
Αν. Καθηγητής Ελ. Αμανατίδης
Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης